Kriticizmus (filozofia)

Kriticizmus alebo kritická filozofia je filozofické stanovisko, ktoré vyžaduje najskôr racionálne preverenie všetkých podmienok a možností poznania. Opak dogmatizmu.

Ako kriticizmus sa označuje najmä filozofia Kantova, ktorá skúma možnosť, zdroj, platnosť, zákonitosť a hranice ľudského poznania.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.