Kritická hustota

Kritická hustota je medzná hustota vesmíru, ktorej veľkosť určuje, či sa vesmír bude naďalej rozpínať alebo sa rozpínanie zastaví a začne sa zmršťovanie, ktoré skončí veľkým kolapsom.

V medznom prípade, ak je hustota vesmíru práve rovná kritickej hustote, rozpínanie sa bude donekonečna spomaľovať.