Kruhová dráha je obežná dráha s pevnou vzdialenosťou okolo barycentra, teda má tvar kružnice.

Kruhová dráha je vľavo hore. Gravitačná studňa centrálneho telesa ukazuje potenciálnu energiu je vykreslená čiernou farbou a kinetická energia orbitálnej rýchlosti je zobrazená červenou farbou. Veľkosť kinetickej energie zostáva konštantná.

V tomto prípade je nielen vzdialenosť, ale aj rýchlosť, uhlová rýchlosť, potenciálna a kinetická energia konštantná. Neexistuje žiadny periapsis alebo apoapis.

Rýchlosť upraviť

Relatívna rýchlosť je konštantná:

 

kde:

Uhlová rýchlosť a obežná doba upraviť

 

Z toho vyplýva, že obežnú dobu (   ) možno vypočítať ako:

 

Energia upraviť

Špecifická orbitálna energia (   ) je negatívna a

 
 

Preto vis-viva veta platí aj bez časového priemeru:

  • kinetická energia systému sa rovná absolútnej hodnote celkovej energie
  • potenciálna energia systému sa rovná dvojnásobku celkovej energie

Úniková rýchlosť z ľubovoľnej vzdialenosti je √ 2- násobok rýchlosti v obežnej dráhe v tejto vzdialenosti: kinetická energia je dvojnásobná, takže celková energia je nula.

Pozri aj upraviť