Krvné telieska alebo formované krvné elementy alebo krvinky alebo hemocyty sú voľné, formované elementy krvi, resp. hemolymfy, teda ich tuhá časť.

Zľava doprava: červená krvinka, krvná doštička, biela krvinka

Stavovce

upraviť

Delenie u stavovcov (okrem plášťovcov a druhu Branchiostoma lanceolatum):

Bezstavovce

upraviť

Mechúrniky a ploskavce majú v tekutine vypĺňajúcej medzery medzi tkanivami predchodcov krvných teliesok, tzv. amébocyty. Ostatné bezstavovce, ako aj plášťovce a druh Branchiostoma lanceolatum, majú v krvenej resp. telovej tekutine pohyblivé, bezfarebné bunky – amébocyty a/alebo biele krvinky. Hmyz má v hemolymfe navyše énocyty, bunky ektodermálneho pôvodu.

Funkciu krvných doštičiek u bezstavovcov plnia koagulocyty, ktoré na rozdiel od krvných doštičiek majú jadro.