Krvný tlak (KT) je hydrostatický tlak, vyvíjaný krvou na steny ciev. Najvyšší je v aorte a veľkých tepnách a je vytváraný sťahom (kontrakciou) komôr srdca. Štandardné hodnoty KT u dospelého človeka v pokoji sú 120 mm Hg počas kontrakcie (systoly) komôr a 80 mm Hg počas uvoľnenia (diastoly) komôr.

Tabuľka krvného tlaku

Systolický alebo horný tlak krvi zodpovedá tlaku v tepnách počas systoly, čiže sťahu komôr. Diastolický alebo dolný tlak krvi zodpovedá tlaku v tepnách počas diastoly, čiže plnenia komôr krvou.

Historicky sa udáva v mm Hg, teda v milimetroch ortuťového stĺpca, nové označenie tejto jednotky je torr. Udávanie v jednotkách SI (kilopascaloch) sa v praxi neujalo.

Abnormálne hodnoty krvného tlaku

upraviť
Vysoký krvný tlak - arteriálna hypertenzia

Hypertenzia je definovaná ako krvný tlak, ktorého hodnota presahuje hodnotu 140/90 mm Hg

Nízky krvný tlak - hypotenzia

O hypotenzii zvyčajne hovoríme, ak je systolický krvný tlak nižší, ako 90 mm Hg. Sú však ľudia, napríklad drobnej postavy, ktorí majú trvalo nižšie hodnoty krvného tlaku bez toho, aby im to spôsobovalo zdravotné ťažkosti alebo riziká.