Krvotvorba alebo hematopoéza alebo hemopoéza je proces tvorby a obnovy krvných elementov. Umožňuje ju existencia kmeňových buniek kostnej drene a lymfatického tkaniva.

Erytropoéza upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Erytropoéza

Červené krvinky majú životnosť približne 120 dní. Po tomto čase zanikajú v slezine. Tvorba červených krviniek alebo erytropoéza prebieha počas celého života, najmä v bunkách kostnej drene. Najintenzívnejšia je v detstve a postupne so starnutím organizmu sa znižuje.

Tvorbu červených krviniek podnecuje hormón erytropoetín.

Leukopoéza upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Leukopoéza

Leukopoéza je tvorba bielych krviniek, zdroja tzv. bunkovej imunity.

Trombopoéza upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Trombopoéza

Trombopoéza je tvorba krvných doštičiek, ktoré sú jedným zo základných faktorov zrážania krvi.

Zdroj upraviť