Kryštálová sústava

Kryštálová sústava je skupina kryštálových tvarov pevných telies charakterizovaná počtom rovín súmernosti a ich vzájomnou polohou.

Kryštálové sústavy

upraviť

Rozdelenie kryštálových sústav

upraviť

Sústavy nižšej kategórie (ich kryštály majú veľa jedinečných smerov):

  • Triklinická sústava (trojklonná sústava) - tri rôzne dlhé osi kryštálu sa pretínajú v kosých uhloch
  • Monoklinická sústava (jednoklonná sústava) - tri rôzne dlhé osi kryštálu, dve z nich zvierajú kosý uhol, tretia je k prvým dvom kolmá
  • Rombická sústava (ortorombická sústava, kosoštvorcová sústava) – tri rôzne dlhé osi kryštálu, ktoré sú na seba všetky kolmé

Sústavy strednej kategórie (ich kryštály majú len jeden jedinečný smer)

  • Tetragonálna sústava (štvorcová sústava) - tri osi kryštálu, všetky na seba kolmé, dve z nich sú rovnako dlhé
  • Hexagonálna sústava (šesťuholníková sústava) – tri rovnako dlhé osi kryštálu sa pretínajú v uhloch po 60 supňov + štrvtá os kryštálu má inú dĺžku a je k ostatným trom kolmá
  • Trigonálna sústava (romboedrická sústava, klencová sústava) – tri rovnako dlhé polosi zvierajú uhly po 120 stupňov + štvrtá os je zvislá a má inú dĺžku a je k ostatným trom kolmá

Sústava vyššej kategórie (bez jedinečného smeru)

  • Kubická sústava (kocková sústava, regulárna sústava, tezerálna sústava) – tri rovnako dlhé osi kryštálu, všetky sú na seba kolmé, ktorákoľvek môže byť vertikálnou

Kryštalografické oddelenia

upraviť

Každá kryštálová sústava sa delí na (neopakujúce sa) kryštálové oddelenia s rôznymi možnými kombináciami prvkov súmernosti, ktoré zahŕňajú kryštálové tvary odvodené na základe týchto kombinácií. Celkovo existuje 32 kryštalografických oddelení (kombinácií kryštálovej súmernosti).

Pozri aj

upraviť