Krymský chanát bol krymskotatársky štátny útvar existujúci v rokoch 14431783 na území Krymského polostrova, časti Kubáni pobrežia Azovského a severného pobrežia Čierneho mora.

Krymský chanát (mapa, rok 1600)

Bol založený roku 1443 po rozpade Zlatej hordy Hadži I Girejom, ktorý bol podporovaný litovským veľkokniežatstvom. Po tureckom vpáde na Krym sa stal krymský chanát tureckým vazalom. Cháni podnikali lúpežné výpravy do susedných krajín, v roku 1521 obliahli spojené krymsko-kazaňské vojska Moskvu za livónskej vojny v rokoch 15581583 podnikli krymskí Tatári 21 výprav na Rusko. Roku 1648 uzavrel krymský chán spojenectvo s Bohdanom Chmeľnickým, ale niekoľkokrát ho zradil. Pre ochranu južných ruských hraníc proti krymskému chanátu bola vybudovaná pevnostná línia, v rokoch 16871689 podnikli ruské vojska neúspešné ťaženie proti krymskému chanátu (tzv. krymské pochody).

Po porážke Osmanov v rusko-tureckej vojne v rokoch 17681774 uznala Osmanská ríša nezávislosť krymského chanátu pod ruským protektorátom a roku 1783 bol chanát priamo pripojený k ruskému impériu.

Literatúra

upraviť
  • KRÓLIKOWSKA-JEDLIŃSKA, Natalia: Orientálny despota či primus inter pares? : Vláda krymského chána v epoche novoveku. In: Historická revue, roč. XXXIV, 2023, č. 2, s. 16 - 23.
  • KUNEC, Patrik: Krvavé krymsko-ruské susedstvo : Snahy o podmanenie si polostrova v 16. - 18. storočí. In: Historická revue, roč. XXXIV, 2023, č. 2, s. 6 - 10.
  • KUNEC, Patrik: Ruské okno do Orientu : Cárovná Katarína II. a podmanenie si Krymu. In: Historická revue, roč. XXXIV, 2023, č. 2, s. 11 - 15.