Kryptón

chemický prvok s protónovým číslom 36 a značkou prvku Kr

Kryptón (z Gréčtinyκρυπτός kryptos "skrytý" alebo "tajomstvo") (krypton) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Kr a protónové číslo 36. Je to vzácny plyn bez farby, chuti alebo zápachu, ktorý sa nachádza v atmosfére v stopových množstvách. Je získavaný frakčnou destiláciu skvapalneného vzduchu a často používaný spolu s ďalšími vzácnymi plynmi v žiarivkách.

Kryptón
(krypton)
bróm ← kryptón
Ar

Kr

Xe
36
Periodická tabuľka
4. perióda, 18. skupina, blok p
vzácne plyny, nekovy
Vzhľad
bezfarebný plyn, vo vysokonapäťovom elektrickom poli biely
kryptón
Emisné spektrá
Emisné spektrum
Atómové vlastnosti
Atómová hmotnosť 83,798 g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Ar] 3d10 4s2 4p6
Atómový polomer 189 pm
Kovalentný polomer 116 pm
Van der Waalsov pol. 202 pm
Chemické vlastnosti
Elektronegativita 3,00 (podľa Paulinga)
Ionizačná energia(e) 1: 1 350,8 kJ.mol−1
2: 2 350,4 kJ.mol−1
3: 3 565 kJ.mol−1
Oxidačné číslo(a) II
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok)
Skupenstvo plynné
Hustota 0,003749 kg·dm−3
Hustota kvapaliny
(pri 115,79 K)
2,413 kg·dm−3
Teplota topenia 115,79 K (−157,36 °C)
Teplota varu 119,93 K (−153,22 °C)
Kritický bod 204,41 K; 5,50 MPa
Trojný bod 115,775 K; 73,2 kPa
Sk. teplo topenia 1,64 kJ·mol−1
Sk. teplo varu 9,08 kJ·mol−1
Tepelná kapacita 20,786 J·mol−1·K−1
Tlak pary
p(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
pri T(K) 59 65 74 120
Iné
Kryštálová sústava kubická, plošne centrovaná
Magnetizmus diamagnetický
Tep. vodivosť 9,43x10−3 W·m−1·K−1
Rýchl. zvuku 220 m·s−1
Reg. číslo CAS 7439-90-9
Izotop(y) (vybrané)
Izotop Výskyt t1/2 Rr Er (MeV) Pr
78Kr 0,35 % stabilný s 42 neutrónmi
 79Kr synt. 35,04 h. ε - 79Br
synt.   β+ 0,604 79Br
synt.   γ 0,26
80Kr 2,25 % stabilný s 44 neutrónmi
 81Kr stopy 2,29x105 r. ε - 81Br
synt.   γ 0,281
82Kr 11,60 % stabilný s 46 neutrónmi
83Kr 11,50 % stabilný s 47 neutrónmi
84Kr 57,00 % stabilný s 48 neutrónmi
 85Kr synt. 10,756 r. β- 0,687 85Rb
86Kr 17,30 % stabilný s 50 neutrónmi
 Commons ponúka multimediálny obsah na tému kryptón.

Referencie

upraviť

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému kryptón
  •   Wikislovník ponúka heslo kryptón