Kultúrna pamiatka je na Slovensku podľa § 2 ods. 3 pamiatkového zákona Slovenskej republiky hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Obdobná definícia platila aj v Česko-Slovensku a platia v Česku.

Pozri aj

upraviť