Kupec benátsky (angl. The Merchant of Venice) je Tragikomédia anglického renesančného dramatika Williama Shakespeara, ktorú napísal v rozmedzí rokov 1596 a 1598.

Shakespearov Kupec benátsky

Mladý Lord Besanio chce požiadať o ruku krásnu Portio. Ale momentálne nedisponuje majetkom. Preto príde poprosiť o pomoc svojho zámožného priateľa Antonia, aby mu požičal 3000 dukátov. Ten ale bohužiaľ nedisponuje peniazmi. Všetko jeho imanie je v lodiach, ktoré sú na cestách. Ale prisľúbi svojmu dobrému priateľovi Besaniovi že bude ručiť za jeho pôžičku. Besanio zájde za lichvárom Shylokom. Ten si je vedomý, že Antonio je dobrý ručiteľ. Ale aj ručenie takého zámožného muža, akým je Antonio, môže byť vrtkavé. Shylokovi sa zapáči ich dohoda. Požičia Besaniovi 3000 dukátov a ak mu ich nevráti Antonio do troch mesiacov, môže si zobrať libru bezcenného mäsa z tela Antonia, za ktoré na trhu nedostane ani dukát. Z pohľadu kupca Shyloka je ľudské mäso bezcenné, nemajúce žiadnu hodnotu. Antonio súhlasí s dohodou a u notára podpíšu dlžobný úpis. Znie na 3000 dukátov na tri mesiace bez úroku. V prípade nezaplatenia úpisu do troch mesiacov bude Shylokovi patriť libra mäsa z Antonia.

Portia, krásna, mladá a vzdelaná žena, očakáva mužov, ktorí ju požiadajú o ruku. Portia má na výber. Môže dať prednosť svojmu srdcu a nájsť si mladého ženícha, ale nezíska dedičstvo, ktoré jej zanechal otec, alebo sa jej uchádzač musí zúčastniť lotérie, kde si pytač musí vybrať z troch truhlíc práve tú, v ktorej sa ukrýva možnosť získať dcéru Portiu spolu s dedičstvom, alebo si nezvolí tu správnu truhlicu a musí odísť a už nikdy nesmie požiadať o ruku inú ženu. Sila peňazí a vidina dedičstva priláka pytačov spoza hraníc Benátok. Ale jeden túži vlastniť to, po čom túžia muži, a druhý by pre svoju vyvolenú neriskoval svoj majetok. Až mladému Besaniovi sa pošťastí vybrať si spomedzi zlatej, striebornej a oceľovej tú správnu. Siahne po oceľovej truhlici, ktorú mu určí srdce a nie pýcha a honba za peniazmi a bohatstvom. Otvorí truhlicu a v nej je ukrytý portrét krásnej Portie i voľba vziať si Portiu za manželku. Besanio a Portia sa zamilujú a chcú sa zobrať. Pri zásnubách Portia daruje svojmu vyvolenému prsteň, ktorý ale musí strážiť ako oko v hlave. Nesmie ho ani predať, ani darovať a ani stratiť. Popri zásnubách požiada o ruku aj Garnito, sluha Besania, peknú Nerrisu, komornú Portie. A tak v jeden deň sa konajú dve svadby.

Portia a Shylock

Po troch mesiacoch sa po Benátkach začínajú šíriť správy, že Antonio stratil svoje lode. Shylock, ktorému utiekla dcéra za mladým mužom a stala sa kresťankou, okradla ho o majetok, Shylock ktorý požičal dukáty Antoniovmu priateľovi a za ktoré Antonio ručil zmenkou, Shylock ktorý cítil posmech kresťanskej komunity, vzplanul po pomste. Rýchlo rozchýril po Benátkach, že chce splatenie svojej zmenky a svoj kus mäsa z Antoniovho tela. Shylock poženie celý prípad až pred súdny benátsky tribunál, kde sa dožaduje splatenia zmenky. Antoniovi priatelia predložia na súde truhlicu s dvojnásobkom toho, čo Shylock požičal. Pomstychtivý Shylock varuje súd, že ten sa musí rozhodnúť spravodlivo.Ak niekto podpíše zmenku, musí naplniť jej obsah. Súd apeluje na Shylocka, snaží sa ho presvedčiť, aby si vzal dvojnásobok požičaného a upustil od krutej spravodlivosti. Antoniovi priatelia sú pobúrení. Vtom do siene vchádza mladý doktor so svojím asistentom a kladie dôraz na spravodlivosť. Shylock požičal dukáty, Antonio ručil zmenkou a zároveň súhlasil s podmienkami. To súhlasne podpísali u notára. Preto má Shylock nárok na libru Antoniovho mäsa. Shylock pripravený uťať kus hrude brúsi nôž. Antonio vie, že jeho osud je spečatený. No mladý doktor zastaví celý ten nezmyselný proces. V zmenke nie je ani slovo o krvi. Shylock si môže vziať svoju libru mäsa, no tak, aby Antoniovi neublížil a neprelial ani kvapku krvi. Ináč by došlo k ublíženiu na zdraví a to je v rozpore s benátskym právom. Shylock pochopil celú situáciu, a tak si rozmyslel svoje konanie, upustil od pomsty a prejavil nárok na dvojnásobok požičanej sumy. Lenže už bolo neskoro. Kto siaha inému na zdravie, musí byt potrestaný, argumentoval mladý doktor. Shylock musel ako odškodné zaplatiť Antoniovi značnú sumu.

Po súde Besanio bežal za mladým doktorom a jeho asistentom. Bol taký dojatý, že sa im chcel odvďačiť. Doktor ale odmietol odmenu. No Besanio trval na svojom a vyriekol, že môže od neho žiadať čokoľvek. Vtom doktor požiadal Besania o prsteň. Ten však znamenal pre neho viac, ako bola jeho skutočná hodnota. Bol to sľub. Predmet, ktorý znamenal puto s jeho milovanou manželkou. No po Antoniovom vyjadrení, že je to iba kus kovu, Besanio daroval prsteň doktorovi.

Po návrate domov Besanio zistil, že mladým doktorom bola jeho milovaná manželka Portia a tá mu vrátila prsteň.

Odkazy upraviť

The merchant of Venice, 1750 Zdroj: Google book (Kniha vydaná v originálnom znení, Angl.)

Iné projekty upraviť