Kurzor (lat.) (angl. cursor) je indikátor polohy (šípka, blikajúci podčiarnik, ...) zobrazovaný na ploche monitora, ukazujúci na miesto, na ktorom bude vykonaná vyžadovaná akcia, napríklad vypísaný text. Kurzor je ovládaný ovládačmi kurzora, čo je forma vstupného zariadenia počítača.

Kurzor


Tvar kurzora pri grafickom používateľskom rozhraní (Graphical User Interface - GUI) je obvykle šípka, ale môže mať najrôznejšie tvary a veľkosti. V niektorých aplikáciách zmena tvaru kurzora symbolizuje zmenu jeho funkcie. Prvé kurzory boli používane už v textových aplikáciách, a mali tvar farebného obdĺžnika.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Kurzor