Kvadratická funkcia

Kvadratická funkcia je funkcia daná rovnicou:

Graf kvadratickej funkcie y = x2

kde a, b a creálne konštanty, a ≠ 0. Definičný obor je .

Grafom kvadratickej funkcie je parabola, ktorej os je rovnobežná s osou a má vrchol v bode

.

Vrchol paraboly je zároveň:

Parameter aUpraviť

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť