Kvadriliarda

prirodzené číslo

Kvadriliarda je tisíc kvadriliónov, čiže 1027, alebo 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000. V USA, bývalom ZSSR a v minulosti vo Francúzsku sa toto číslo nazýva oktilión.