Kvalifikovaná väčšina

Kvalifikovaná väčšina je vopred určená časť hlasujúcich potrebná na schválenie závažnejších rozhodnutí, ktorá býva vyššia ako bežnejšia, nadpolovičná väčšina. Najčastejšie to bývajú 2/3 alebo 3/5, no môže mať aj zložitejšie kritériá.

NR SR upraviť

V NR SR sú kvalifikovanou väčšinou minimálne 3/5 (tri pätiny) všetkých poslancov, čo je 90 alebo viac, keďže slovenský parlament má 150 poslancov. Súhlas takejto väčšiny vyžaduje Ústava SR na zvolanie jej neverejnej schôdze, prijatie ústavy, zmenu ústavy, prijatie ústavného zákona, prijatie medzinárodnej zmluvy, vyhlásenie referenda o odvolaní prezidenta, obžalobu prezidenta a vypovedanie vojny.

Samotný pojem „kvalifikovaná väčšina“ sa v zákonoch nevyskytuje, je tam uvedená „trojpätinová väčšina“.

Externé odkazy upraviť