Kvantifikátor

rozlišovacia stránka

Kvantifikátor môže byť:

  • v logike: výraz určujúci, akému počtu (kvantite) indivíduí možno pripísať (predikovať) nejakú vlastnosť alebo vzťah, pozri kvantifikátor (logika)
  • v jazykovede: určujúci vetný člen vyjadrujúci množstvo, kvantitu, kvantum (napr. všetci, podaktorí), pozri kvantifikátor (jazykoveda)

Pozri ajUpraviť

 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.