Kvantová chromodynamika

Kvantová chromodynamika je kalibračná teória interakcií farebných kvarkov, antikvarkov a gluónov.

Kvantová chromodynamika (QCD) ako teória silných interakcií vznikla v polovici 70-tych rokov. Jej platnosť bola potvrdená značným množstvom experimentov. Dodnes sa však jej predpovede obmedzujú na prípady interakcií na veľmi malé vzdialenosti, kde je aplikovateľná poruchová teória.