Kvetná nedeľa

kresťanský sviatok

Kvetná nedeľa alebo Palmová nedeľa[1] (lat. Dominica in Palmis de Passione Domini)[2] je pohyblivý kresťanský sviatok, ktorý pripadá na nedeľu pred Veľkou nocou a pripomína slávnostný príchod Ježiša do Jeruzalema. Túto udalosť zaznamenávajú všetky štyri evanjeliá (Mt 21, 1 – 11; Mk 11, 1 – 11; Lk 19, 28 – 40; Jn 12, 12 – 19). Názov sviatku je odvodený od kvetov, ktorými bývajú ozdobené chrámy, resp. od kvitnúcich ratolestí, ktoré sa rozdávajú veriacim počas bohoslužieb a majú pripomínať palmové vetvy, ktorými ľud vítal Ježiša. V gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi patrí do kategórie Pánových sviatkov a tvorí „dvojsviatok“ s Lazárovou sobotou. Je jedným z dvanástich veľkých sviatkov. Nie je súčasťou Veľkého týždňa. Na utierni sa posviacajú ratolesti, ktoré sa potom rozdávajú veriacim. V bohoslužobných textoch sviatku výrazne rezonuje aj udalosť vzkriesenia Lazára.[3] Zároveň je predzvesťou sviatku sviatkov – Paschy (Veľkej noci).

Palmová nedeľa
Kvetná nedeľa
Entry into Jerusalem.jpg
Druhkresťanský sviatok
Význam a zmyselpripomína vstup Ježiša Krista do Jeruzalema
Dátumnedeľa pred Svätým týždňom (Rímskokatolícka cirkev)
nedeľa pred Veľkým týždňom (Gréckokatolícka cirkev, Pravoslávna cirkev)
Súvisí sVeľká Noc, Turíce

Rímskokatolícka cirkevUpraviť

Od vydania slovenského prekladu 3. typického vydania Rímskeho misála sa nazýva Palmová nedeľa.[pozn 1][4] V rímskokatolíckej cirkvi sa volá aj Nedeľa utrpenia Pána (Dominica de Passione Domini). Omša sa začína slávnostnou procesiou alebo slávnostným vstupom, v úvode sa posvätia ratolesti (v našich krajoch bahniatka) a nasleduje sprievod na čele s kňazom. Po čítaniach sa spievajú pašie namiesto evanjelia. Palmovou nedeľou sa v liturgii rímskokatolíckej cirkvi začína Svätý týždeň.

PoznámkyUpraviť

  1. Podľa slovenského prekladu 3. typického vydania Rímskeho misála sa v rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku upravil aj názov Veľkého týždňa, ako aj názvy dní vo Svätom týždni podľa latinskej terminológie.

ReferencieUpraviť

  1. Rímsky misál : obnovený podľa rozhodnutia Druhého vatikánskeho koncilu, uvedený do platnosti pápežom Pavlom VI., schválený pápežom Jánom Pavlom II.. Tretie typické. vyd. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2021. 1670 s. ISBN 978-80-8161-503-0. (slov.)
  2. Missale Romanum. Tretie typické. vyd. Downers Grove : Midwest Theological Forum, 2005. 1215 s. ISBN 978-1-890177-55-3. S. 207. (lat.)
  3. Veľká večiereň Kvetnej nedele
  4. Peter Slovák. Úpravy misála idú s duchom obnovy [online]. SSV, Katolícke noviny, [cit. 2022-04-05]. Dostupné online.

Iné projektyUpraviť