Kvetná nedeľa

kresťanský sviatok

Kvetná nedeľa alebo Palmová nedeľa[1] (lat. Dominica in Palmis de Passione Domini)[2] je pohyblivý kresťanský sviatok, ktorý pripadá na nedeľu pred Veľkou nocou a pripomína slávnostný príchod Ježiša do Jeruzalema. Túto udalosť zaznamenávajú všetky štyri evanjeliá (Mt 21, 1 – 11; Mk 11, 1 – 11; Lk 19, 28 – 40; Jn 12, 12 – 19). Názov sviatku je odvodený od kvetov, ktorými bývajú ozdobené chrámy, resp. od kvitnúcich ratolestí, ktoré sa rozdávajú veriacim počas bohoslužieb a majú pripomínať palmové vetvy, ktorými ľud vítal Ježiša.

Palmová nedeľa
Kvetná nedeľa
Druhkresťanský sviatok
Význam a zmyselpripomína vstup Ježiša Krista do Jeruzalema
Dátumnedeľa pred Svätým týždňom (Rímskokatolícka cirkev)
nedeľa pred Veľkým týždňom (Gréckokatolícka cirkev, Pravoslávna cirkev)
Súvisí sVeľká Noc, Turíce
Dátumy slávenia v jednotlivých rokoch
20232. apríl
202424. marec
202513. apríl
202629. marec
202721. marec

Byzantský obrad

upraviť

V gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi patrí do kategórie Pánových sviatkov a tvorí „dvojsviatok“ s Lazárovou sobotou. Je jedným z dvanástich veľkých sviatkov. Nie je súčasťou Veľkého týždňa. Na utierni sa posviacajú ratolesti, ktoré sa potom rozdávajú veriacim. V bohoslužobných textoch sviatku výrazne rezonuje aj udalosť vzkriesenia Lazára.[3] Zároveň je predzvesťou sviatku sviatkov – Paschy (Veľkej noci).

Rímskokatolícka cirkev

upraviť

Od vydania slovenského prekladu 3. typického vydania Rímskeho misála sa nazýva Palmová nedeľa.[pozn 1][4] V rímskokatolíckej cirkvi sa volá aj Nedeľa utrpenia Pána (Dominica de Passione Domini). Omša sa začína slávnostnou procesiou alebo slávnostným vstupom, v úvode sa posvätia ratolesti (v našich krajoch bahniatka) a nasleduje sprievod na čele s kňazom. Po čítaniach sa spievajú pašie namiesto evanjelia. Palmovou nedeľou sa v liturgii rímskokatolíckej cirkvi začína Svätý týždeň.

Poznámky

upraviť
  1. Podľa slovenského prekladu 3. typického vydania Rímskeho misála sa v rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku upravil aj názov Veľkého týždňa, ako aj názvy dní vo Svätom týždni podľa latinskej terminológie.

Referencie

upraviť
  1. Rímsky misál : obnovený podľa rozhodnutia Druhého vatikánskeho koncilu, uvedený do platnosti pápežom Pavlom VI., schválený pápežom Jánom Pavlom II.. Tretie typické. vyd. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2021. 1670 s. ISBN 978-80-8161-503-0. (slov.)
  2. Missale Romanum. Tretie typické. vyd. Downers Grove : Midwest Theological Forum, 2005. 1215 s. ISBN 978-1-890177-55-3. S. 207. (lat.)
  3. Veľká večiereň Kvetnej nedele
  4. Peter Slovák. Úpravy misála idú s duchom obnovy [online]. SSV, Katolícke noviny, [cit. 2022-04-05]. Dostupné online.

Iné projekty

upraviť