Kvetná nedeľa

kresťanský sviatok

Kvetná nedeľa je pohyblivý kresťanský sviatok, ktorý pripadá na nedeľu pred Veľkou nocou a pripomína slávnostný príchod Ježiša do Jeruzalema. Túto udalosť zaznamenávajú všetky štyri evanjeliá (Mt 21, 1 – 11; Mk 11, 1 – 11; Lk 19, 28 – 40; Jn 12, 12 – 19). Názov sviatku je odvodený od kvetov, ktorými bývajú ozdobené chrámy, resp. od kvitnúcich ratolestí, ktoré sa rozdávajú veriacim počas bohoslužieb a majú pripomínať palmové vetvy, ktorými ľud vítal Ježiša. V gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi patrí do kategórie Pánových sviatkov a tvorí „dvojsviatok“ s Lazárovou sobotou. Je jedným z dvanástich veľkých sviatkov. Nie je súčasťou Veľkého týždňa. Na utierni sa posviacajú ratolesti, ktoré sa potom rozdávajú veriacim. V bohoslužobných textoch sviatku výrazne rezonuje aj udalosť vzkriesenia Lazára.[1] Zároveň je predzvesťou sviatku sviatkov – Paschy (Veľkej noci).

Kvetná nedeľa
Entry into Jerusalem.jpg
Druhkresťanský sviatok
Význam a zmyselpripomína vstup Ježiša Krista do Jeruzalema
Dátumnedeľa pred Veľkým týždňom
Súvisí sVeľká Noc, Turíce

Rímskokatolícka cirkevUpraviť

V Rímskokatolíckej cirkvi sa kvetná nedeľa volá aj Nedeľa utrpenia Pána. Omša sa začína slávnostnou procesiou alebo slávnostným vstupom, v úvode sa posvätia ratolesti (v našich krajoch bahniatka) a nasleduje sprievod na čele s kňazom. Po čítaniach sa spievajú pašie namiesto evanjelia. Kvetnou nedeľou sa v RKC začína Veľký týždeň.

ReferencieUpraviť

  1. Veľká večiereň Kvetnej nedele

Iné projektyUpraviť