Kvetný diagram

Kvetný diagram je buď číselné vyjadrenie základných častí kvetu alebo schematické pôdorysné znázornenie skladby kvetu a umiestnenie jeho častí. Jednotlivé časti kvetu sa v druhom prípade značia vybranými symbolmi, napríklad oblúčikmi, hviezdičkami či krížikmi.