Kvinta je hudobný interval; vzdialenosť dvoch tónov, medzi ktorými sa nachádza sedem poltónov, inými slovami, vzdialenosť dvoch tónov, ktorých výšky sú v pomere 3:2.