Kyselina bromovodíková

Kyselina bromovodíková je roztok plynného bromovodíka. Označuje sa chemickým vzorcom HBr.

Kyselina bromovodíková
Kyselina bromovodíková
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec HBr
Vzhľad bezfarebná kvapalina
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 80,912 g/mol
Teplota topenia −11 °C (47,63 %-ný roztok pri tlaku 1 atm)
Teplota varu 122 °C (47,63 %-ný roztok pri tlaku 1 atm)
Hustota 1,482 g/cm3 (47,63 %-ný roztok)
Rozpustnosť rozpustná vo vode
Bezpečnosť
Európska klasifikácia látok
Hrozby
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
0
 
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Kyselina bromovodíková je silná bezkyslíkatá kyselina, jedna z najsilnejších zatiaľ objavených minerálnych kyselín. Teplota topenia a varu závisí od koncentrácie. Najvyššia dostupná koncentrácia kyseliny bromovodíkovej je 47,63 hmotnostných % t.j. 8,89 M.

VyužitieUpraviť

Jej neutralizáciou sa dajú pripraviť soli tejto kyseliny, bromidy. Takto sa pripravujú najmä bromidy zinku, vápniku a sodíku.

V organickej chémii sa využíva na bromácie uhľovodíkov a ich derivátov, čím vznikajú organobromidy. Okrem toho je táto kyselina taktiež schopná rozštiepiť určité étery, pomocou odštiepenia jednej z alkylových či arylových skupín a nahradenie ich buď atómom brómu alebo vodíku (závisí od mechanizmu podľa, ktorého táto reakcia prebieha)

VýrobaUpraviť

Reakciou brómu a vodíkaUpraviť

Vyrába sa priamou syntézou brómu a vodíka za použitia katalyzátora.

H2 + Br2 → 2 HBr

Reakciou brómu, oxidu siričitého a vodyUpraviť

Ďalším spôsobom prípravy je reakcia brómu, vody a oxidu siričitého[1][2], reakcia prebieha podľa nasledovnej rovnice:

Br2 + SO2 + 2 H2O → H2SO4 + 2 HBr

Reakciou kyseliny sírovej a bromiduUpraviť

Alternatívne sa dá pripraviť prikvapkávaním zriedenej kyseliny sírovej do anorganického bromidu[2] (napr.: bromid draselný). Vtedy prebieha nasledovná reakcia:

H2SO4 + KBr → KHSO4 + HBr

Pri tejto reakcii sa nesmie použiť koncentrovaná kyselina sírová, pretože tá by mohla zredukovať na bróm. Teplota reakčnej zmesi nesmie presiahnuť 75 °C, pretože tým môže taktiež vzniknúť bróm, preto sa musí reakčná zmes chladiť (napr. pomocou ľadového kúpeľa). Hydrogensíran vzniknutý pri reakcii, sa dá odfiltrovať a kyselina zakoncentrovať oddestilovaním vody, až kým nie je koncentrácia HBr 47,63 %[2].

Reakciou tetralínu s brómomUpraviť

Kyselinu bromovodíkovú taktiež možno pripraviť reakciou tetrahydronaftalénu (tetralínu) s brómom. Tetralín sa pred reakciou chladí ľadovým kúpeľom, pričom sa k nemu následne bróm pomaly prikvapkáva.[2] Reakcia prebieha podľa nasledovnej rovnice:

4 Br2 + C10H12 → C4H8Br4 + 4 HBr

Pri tejto reakcii ide vlastne o bromáciu tetralínu, kedy sa polovica atómov brómu naviaže na tetralín, čím nahradia 4 atómy vodíku, ktoré sa následne zlúčia s druhou polovicou brómových atómov, čím vznikne kyselina bromovodíková.

ReferencieUpraviť

  1. LIII.?Preparation of pure hydrobromic acid Zenodo (po anglicky)
  2. a b c d Preparation of hydrobromic acid PrepChem (po anglicky)