Kyselina bromovodíková

Kyselina bromovodíková je roztok plynného bromovodíka. Označuje sa chemickým vzorcom HBr.

Kyselina bromovodíková
Kyselina bromovodíková
Kyselina bromovodíková
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec HBr
Vzhľad bezfarebná kvapalina
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 80,912 g/mol
Teplota topenia −11 °C (47,63 %-ný roztok pri tlaku 1 atm)
Teplota varu 122 °C (47,63 %-ný roztok pri tlaku 1 atm)
Hustota 1,482 g/cm3 (47,63 %-ný roztok)
Rozpustnosť rozpustná vo vode
Bezpečnosť
Európska klasifikácia látok
Hrozby
NFPA 704
0
3
0
 
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Kyselina bromovodíková je silná bezkyslíkatá kyselina, jedna z najsilnejších zatiaľ objavených minerálnych kyselín. Teplota topenia a varu závisí od koncentrácie. Najvyššia dostupná koncentrácia kyseliny bromovodíkovej je 47,63 hmotnostných % t.j. 8,89 M.

Využitie

upraviť

Jej neutralizáciou sa dajú pripraviť soli tejto kyseliny, bromidy. Takto sa pripravujú najmä bromidy zinku, vápniku a sodíku.

V organickej chémii sa využíva na bromácie uhľovodíkov a ich derivátov, čím vznikajú organobromidy. Okrem toho je táto kyselina taktiež schopná rozštiepiť určité étery, pomocou odštiepenia jednej z alkylových či arylových skupín a nahradenie ich buď atómom brómu alebo vodíku (závisí od mechanizmu podľa, ktorého táto reakcia prebieha)

Výroba

upraviť

Reakciou brómu a vodíka

upraviť

Vyrába sa priamou syntézou brómu a vodíka za použitia katalyzátora.

H2 + Br2 → 2 HBr

Reakciou brómu, oxidu siričitého a vody

upraviť

Ďalším spôsobom prípravy je reakcia brómu, vody a oxidu siričitého[1][2], reakcia prebieha podľa nasledovnej rovnice:

Br2 + SO2 + 2 H2O → H2SO4 + 2 HBr

Reakciou kyseliny sírovej a bromidu

upraviť

Alternatívne sa dá pripraviť prikvapkávaním zriedenej kyseliny sírovej do anorganického bromidu[2] (napr.: bromid draselný). Vtedy prebieha nasledovná reakcia:

H2SO4 + KBr → KHSO4 + HBr

Pri tejto reakcii sa nesmie použiť koncentrovaná kyselina sírová, pretože tá by mohla zredukovať na bróm. Teplota reakčnej zmesi nesmie presiahnuť 75 °C, pretože tým môže taktiež vzniknúť bróm, preto sa musí reakčná zmes chladiť (napr. pomocou ľadového kúpeľa). Hydrogensíran vzniknutý pri reakcii, sa dá odfiltrovať a kyselina zakoncentrovať oddestilovaním vody, až kým nie je koncentrácia HBr 47,63 %[2].

Reakciou tetralínu s brómom

upraviť

Kyselinu bromovodíkovú taktiež možno pripraviť reakciou tetrahydronaftalénu (tetralínu) s brómom. Tetralín sa pred reakciou chladí ľadovým kúpeľom, pričom sa k nemu následne bróm pomaly prikvapkáva.[2] Reakcia prebieha podľa nasledovnej rovnice:

4 Br2 + C10H12 → C4H8Br4 + 4 HBr

Pri tejto reakcii ide vlastne o bromáciu tetralínu, kedy sa polovica atómov brómu naviaže na tetralín, čím nahradia 4 atómy vodíku, ktoré sa následne zlúčia s druhou polovicou brómových atómov, čím vznikne kyselina bromovodíková.

Referencie

upraviť
  1. LIII.?Preparation of pure hydrobromic acid Zenodo (po anglicky)
  2. a b c d Preparation of hydrobromic acid PrepChem (po anglicky)