Kyselina jodovodíková

Kyselina jodovodíková je vodný roztok jodovodíka. Označuje sa chemickým vzorcom HI.

Kyselina jodovodíková
Kyselina jodovodíková
Kyselina jodovodíková
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec HI(H2O)x
Vzhľad bezfarebná kvapalina
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 127,912 g/mol amu
Hustota 1.015 g/cm3
Rozpustnosť rozpustná vo vode
Bezpečnosť
Európska klasifikácia látok
Hrozby
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
4
1
 
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Je to bezkyslíkatá kyselina. Hustota a teplota topenia a varu závisia od koncentrácie. Má veľmi silné korozívne vlastnosti. Ide o jednu z najsilnejších kyselín