Látkove množstvo (n) je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje pomer počtu základných častíc látky k počtu častíc v 12 g izotopu uhlíka 612C. Jednotkou látkového množstva je mol.

Atóm tohto stabilného izotopu má v jadre práve 6 protónov a 6 neutrónov a v 12 g uhlíka 612C je 6,022 141 79 × 1023 atómov (±0,000 000 30 × 1023). Toto číslo sa nazýva Avogadrova konštanta (NA).

Látkové množstvo je určené vzťahom

kde n je látkové množstvo, N je počet základných častíc v látke a NA je Avogadrova konštanta.

  • Značka: n
  • Základná jednotka: mol
  • Ďalšie jednotky: milimol (mmol), mikromol (µmol)

Pozri aj

upraviť