Léthé (iné názvy: Léta, Léte, Léthe, Lete, Lethe, po grécky Léthé, po latinsky Lethe, pozor na zámenu s Léto pri skloňovaní) bola starogréckej v mytológii:

  • rieka zabudnutia, z ktorej pili mŕtvi v podsvetí, ako aj
  • bohyňa, ktorá bola zosobnením tejto rieky. Spravidla považovaná za dcéru boha podsvetnej temnoty Tartara a bohyne noci Nykty

Termín sa vyskytuje aj v Kollárovej Slávy dcere.