Lúč

rozlišovacia stránka

Lúč (zriedkavo básnicky: paprsk[1], nesprávne (bohemizmus) alebo veľmi zastarano: papršlek/paprslek[1][2][3]) môže byť:

 • všeobecne:
  • úzky svetelný alebo tepelný „pruh”, ktorý je vysielaný priamym smerom zo žiarivého zdroja[4][5]
  • jedna z čiar, ktoré sa z nejakého stredu lúčovito rozbiehajú alebo vôbec časť nejakého zoskupenia podobne sa rozbiehajúca od stredu[5][6]
  • prudký tenký prúd vody aleb pary[5][6]
 • prenesene knižne: niečo pozitívne (spravidla len v malej miere, v náznaku),záblesk, náznak, prísľub[7][8][5]
 • vo fyzike: a) prúd elektromagnetického alebo korpuskulárneho žiarenia s nekonečne malým prierezom resp. dráha tohto prúdu[5] (t.j. dráha šírenia energie žiarenia)[9], b) kolmica na vlnoplochu resp. smer šírenia vlnenia v danom mieste[10][9], pozri pod žiarenie, vlnenie, vlnoplocha
 • v kolese: lúč kolesa[5]
 • v matematike[11]:
 • v botanike[12][13]:
  • radiálne predĺžené bunky základných pletív, ktoré sú umiestnené medzi vodivými pletivami a vznikajú z lúčových resp. izodiametrických iniciál kambia, pozri lúč (bunky medzi vodivými pletivami)
  • súbor okrajových kvetov s jazykovitými korunami v úbore niektorých rastlín, lat. radius, pozri lúč (úbor)
 • v zoológii:
 • v astronómii: jeden z pruhov okolo veľkých kráterov (tzv. lúčových kráterov) na povrchu planéty či mesiaca[10][15], pozri pod lúčový kráter

Lúč môže byť aj:

ReferencieUpraviť

 1. a b paprsk. In: Slovník slovenského jazyka. dostupné online
 2. IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; ŠALING, Samo; MANÍKOVÁ, Zuzana. Slovenčina bez chýb. 1. vyd. Veľký Šariš : SAMO, 1998. 399 s. ISBN 809675243X. S. 241.
 3. papršlek a paprslek. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí. dostupné online, dostupné online
 4. paprsek. In: Příruční slovník jazyka českého. dostupné online
 5. a b c d e f g paprsek. In: Slovník spisovného jazyka českého. dostupné online
 6. a b lúč. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. dostupné online
 7. a b lúč. In: Slovník slovenského jazyka. dostupné online
 8. lúč. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 305.
 9. a b paprsekdesen. KORBAŘ, Tomáš, ed.; STRÁNSKÝ, Antonín, ed. Technický naučný slovník 3 M – Po. 1. vyd. Praha: SNTL, 1963. s. 460.
 10. a b paprsek. In: Technický slovník naučný 6 P – Q. 1. vyd. Praha: Encyklopedický dům, 2004. ISBN 80-86044-24-6. s. 28.
 11. EISENREICH, Günther; SUBE, Ralf, a kol. Matematika: anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenský slovník I-II. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1982.
 12. KUNA, Roman. lúč. In: Terminologicky slovnik biologie rastlin [online]. Nitra: Katedra botaniky a genetiky FPV UKF, rev. 2010-12-23, [cit. 2016-02-02]. Dostupné online.
 13. paprsek. In: Malá československá encyklopedie IV M – Pol. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. s. 784.
 14. lúč. In: PAULIČKA, Ivan, ed. Všeobecný encyklopedický slovník 2 G – L. 1. slovenské vyd. Praha: Ottovo nakladatelství – Cesty, 2005. ISBN 80-7181-659-0. s. 876.
 15. paprskový kráter. In: Malá československá encyklopedie IV M – Pol. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. s. 784.

Pozri ajUpraviť


 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.