Lúžňanka je potok na Liptove, na území okresu Ružomberok[1], je to pravostranný prítok Revúcej a má dĺžku 12,5 km. Na časti horného toku sú zachované meandre, ktoré boli v roku 1988 vyhlásené za prírodnú rezerváciu na výmere 1,74 ha. Lúžňanka vytvára 12 km dlhú Lúžňanskú dolinu, na jej strednom toku vyerodovala v mäkkých bridliciach malú eróznu kotlinku, v ktorej leží obec Liptovská Lúžna.

Prameň: v Nízkych Tatrách, v podcelku Ďumbierske Tatry, na severných svahoch Latiborskej hole (1 643,0 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 1 295 m n. m.

Smer toku: prevažne na západ

Geomorfologické celky: 1.Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, 2.Veľká Fatra, časť Revúcke podolie

Prítoky: sprava Ráztočná, zľava spod Veľkej hole (1 639,8 m n. m.), spod sedla Pod Skalkou (1 476 m n. m.), Banské

Ústie: do Revúcej pri obci Liptovská Osada v nadmorskej výške cca 595 m n. m.

Obce: Liptovská Lúžna a Liptovská Osada[2]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-08-20]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-08-20]. Dostupné online.