Labradorit alebo labrador je triklinický minerál plagioklasového radu (teda sodno vápenatý živec) tvoriaci tuhý roztok medzi albitom a anortitom. V tomto rade sa nachádza bližšie k anortitu, je typický hrou farieb na povrchu. Možno ho často nájsť v gabrách a bazaltoch. Pomerne často vytvára monominerálne horniny tzv. anortozity. Názov minerálu je odvodený od Labradoru, oblasti na atlantickom pobreží Kanady, kde sa nachádzajú ložiská hrubozrnného masívneho labradoritu s charakteristickou hrou farieb. Tvorí bázickú vyvretú horninu anortozit.

Labradorit

Tvrdosť 6, hustota približne 2,70 Mg/m³. Obvykle šedomodrý, kusový.[1]

Referencie upraviť

  1. Kolektív: Technický naučný slovník III. díl J-L. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1982. 400 strán. Vydanie druhé, revidované a doplnené. Bez ISBN. Strana 306.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Labradorit
  •   Wikislovník ponúka heslo Labradorit