Ladislav Burket (* 22. október 1855, Stará Ľubovňa - † 26. november 1933, Písek) bol český odborný spisovateľ, spoluzakladateľ, budovateľ a prvý riaditeľ lesníckych škol v Písku.

Ladislav Burket
Ladislav Burket
Narodenie22. október 1855
Stará Ľubovňa, Slovensko
Úmrtie26. november 1933 (78 rokov)
Písek, Česko
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Ladislav Burket

Životopis upraviť

Narodil sa na Slovensku v Starej Ľubovni v rodine Jozefa Burketa a jeho manželky Klementíny rodenej Skuherskej, kde služobne pôsobil jeho otec. Vyštudoval gymnázium v Plzni a hospodárskú školu v Tábore. Neskôr využil svoje znalosti šiestich jazykov k pokračovaniu štúdia v cudzine: ovocinárstvo v Klosterneuburghu a vinárstvo vo Francúzsku a Belgicku. Ako učiteľ poľnohospodárstva potom pôsobil na viacerých miestach. V rokoch 1879 - 1883 pôsobil v cudzine ako kočovný ľudový učiteľ poľnohospodárstva. Od r. 1883 bol poverený reorganizáciou roľníckej školy v Písku, kde sa stal jej riaditeľom. Zanedlho od 1.10.1885 bol pri roľníckej škole zriadený a zahájený dvojročný český lesnícky praktický i teoretický kurz s celkove 30 študentmi. V r. 1888 bol organizovaný ako dvojročná česká revírnicka škola, ale už v r. 1910 bola rozšírená na trojročnú, ktorá bola v r. 1921 zrušená. K 1.11.1899 bol otvorený prvý ročník dvojročného českého Vyššieho lesníckého ústavu. V r. 1920 boli ústavy zoštátnené. Vyššej lesníckej škole bolo v r. 1927 s platnosťou od 1.1.1928 odovzdané cvičné polesie Hůrky o vtedajšej rozlohe 672 ha. 20.2. 1912 - 1914 bola zriadená výskumná stanica lesnícka a v marci 1913 založený botanický park (arborétum) s 250 druhmi drevín. V rokoch 1907 - 1912 vydával Burket odborný časopis Les a lov.

Už počas jeho života boli ocenené nielen jeho zásluhy o rozvoj roľníckej školy a zriadenie lesníckej školy v Písku, ale aj jeho aktivita v mestskom zastupiteľstve, v odborných spolkoch a činnosľ literárna (bolo mu udelené čestné občiansto kráľovského mesta Písku a viacerých českých obci, ako napr. Vrcovic a stal sa tiež rytierom radu Františka Josefa).

Jeho meno je v Písku trvale pripomenuté a to pomenováním ulice, v kterej stojí historická budova žiackého domova, terajšie "Střední lesnické školy" - "Burketova".

Ladislav Burket si v lesníckej praxi všímal tiež otázky ochrany lesov pred chorobami a škodcami aj z triedy hmyzu (Insecta). Je autorom mnohých poľnohospodárských a lesníckych spisov a učebníc.

Bibliografia upraviť

  • Burket, L.: 1895, Instrukce pro veškeren lesní personál a ústřední kancelář král. města Písku
  • Burket, L.: 1895, Regulativ úřednictva a zřízenců král. města Písku
  • Burket, L.: 1901, Nauka o podnebí a stanovisku lesních porostů
  • Burket, L.: 1905, Nauka o ochraně lesů, Nakl. J. Burian, Písek

Zdroj upraviť

  • Skala, L.: 1988, Malý slovník biografií (Burket, L., p. 73 - 74), Sborník ČSAT č. 125, Praha
  • Skala, L.: 1993, Naši předchůdci A-L (Burket, L., p. 53), Biografický slovník českého zemědělství a venkova. Vyd. Min. zemědel. čes. rep., Praha
  • Kolektív: Československý biografický slovník (Burket, L., p. 77), Vyd. Encyklopedický institut ČSAV-Academia, Praha.
  • Koleška, Z.: 1998, Seznam biografií československých entomologů (entomologové nežijící) II. Dodatky, doplňky a opravy biografických hesel "Seznam biografií čs. entomologů (entomologové nežijící) I" ve zvazcích 1-15 z let 1979-1995. In: Klapalekiana, 34 (supplementum) 1 - 238, (heslo: Burket, L., p. 35)

 Externé odkazy upraviť