Prof. JUDr. Ladislav Orosz CSc. (* 15. apríl 1959, Rožňava) je sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky a vysokoškolský pedagóg. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1982.[1] V rokoch 1998–2002 bol poslancom Národnej rady SR zvoleným za Stranu demokratickej ľavice[2] a predsedom ústavnoprávneho výboru NR SR. Dňa 16. februára 2007 bol prezidentom SR vymenovaný za sudcu Ústavného súdu SR.[3]

Ladislav Orosz
sudca Ústavného súdu SR
Narodenie15. apríl 1959 (64 rokov)
Rožňava, Česko-Slovensko

Vybrané publikácie upraviť

  • Orosz, L.: Štátne právo vybraných európskych štátov a USA. Košice: UPJŠ, 1990.
  • Palúš, I. - Somorová, Ľ. - Orosz, L.: Česko - slovenské štátne právo. Košice: UPJŠ, 1992.
  • Orosz, L.: Sústava najvyšších štátnych orgánov Slovenskej republiky. Košice: UPJŠ, 1993.
  • Orosz, L. - Mazák, J.: Obce a samosprávne kraje v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Košice: Mayor Group, 2004.
  • Jirásková, V. - Orosz, L.: Ústavné právo porovnávacie : (základy ústavného práva Českej republiky, Maďarskej republiky a Poľskej republiky). Košice, UPJŠ, 2007.
  • Orosz, L. - Svák, J. - Balog, B.: Základy teórie konštitucionalizmu. Bratislava: Eurokódex, 2012.
  • Orosz, L. a kol.: Volebné právo. Košice: UPJŠ, 2015.

Referencie upraviť

  1. https://www.ustavnysud.sk/-/sudca-ladislav-orosz
  2. http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=99&CisObdobia=2
  3. Vymenovanie sudcov Ústavného súdu [online]. Bratislava: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, [cit. 2012-02-12]. Dostupné online.