Ladislav Zápotocký-Buděčský

Ladislav Zápotocký-Buděčský (* 12. január 1852 – † 16. december 1916) bol priekopník tzv. socializmu v českom robotníckom hnutí. V roku 1873 bol na čele mzdového hnutia krajčírskych robotníkov.