Laminárne prúdenie

Laminárne prúdenie je ustálené prúdenie reálnej kvapaliny malou rýchlosťou. Obraz prúdnic je stály, vrstvy kvapaliny sa po sebe pravidelne posúvajú.

Znázornenie prúdnic pri laminárnom prúdení

Príkladom laminárneho prúdenia je nosom vdychovaný vzduch a krv vo vlásočniciach ľudského tela.

Pozri aj

upraviť