Priemer: 48 km
Jasnosť:
Veľká polos (v km):
Obeh (v dňoch): 3167,85
Excentricita: 0,4237
Inklin. (stupne): 34,741

Laomedeia je prirodzený satelit Neptúna.