Laterán je názov časti Ríma, v ktorej je od čias Koštantína Veľkého oficiálne sídlo pápežov.

Patria sem: