Laurázia je názov dvoch hypotetických prapevnín severnej pologule. Zvyčajne sa ňou myslí mezozoická Laurázia.

Laurázia a Gondwana pred 200 miliónmi rokov

Prvá Laurázia, tzv. Protolaurázia, bola prapevnina, ktorá vznikla po rozpade Rodínie (asi 800 mil. rokov pred Kr.)

Táto Proto-Laurázia sa rozpadla, ale čoskoro sa spojila s južnými úlomkami Rodínie, teda s východnou a západnou Gondwanou, čím vznikla prapevnina Pannotia, ktorá existovala cca od 600 do 540 miliónov rokov pred Kr. (teda do začiatku kambria). Túto súčasť Rodínie už nazývame Laurázia. V nasledujúcom období sa z Laurázie oddelilo niekoľko častí (takže sa svojim spôsobom rozpadla). Neskôr, už ako súčasť Pangey, pred asi 250 miliónmi rokov došlo k opätovnému zjednoteniu Laurázie (hovoríme o tzv. mezozoickej Laurázii). Zahŕňala Severnú Ameriku, Európu (tzv. Severoatlantický kontinent) a Áziu. Lauráziu z juhu omývalo more Tethys. Pri rozpade Pangey pred asi 150 miliónmi rokov sa Laurázia rozpadla na kontinenty Laurentia a Eurázia.

Pozri aj

upraviť
Milióny rokov dozadu 1100 – 750 600 – 550 – 200
Arábia
Madagaskar
India
Kongo Afrika Afrika
Patagónia Sibír Atlantika Južná Amerika
Atlantika Západná Arábia Baltika Austrália
Ur Rodinia Východná Gondwana Protogondwana Pannotia Laurentia Euramerika
(Laurussia)
Pangea Gondwana Antarktída Antarktída
Arktída Nena Západná Gondwana Protolaurázia Gondwana Laurázia Laurentia Severná Amerika
Baltika Baltika Avalónia Eurázia
Laurentia Severná Čína
Sibír Južná Čína
Oceány Mirovia Prototethys, Paleotethys Panthalassa Tethys
  • vodorovné a šikmé šípky - rozdelenie a spojenie
  • zvislé šípky - postupné pripájanie a oddeľovanie