Lednica (potok)

potok na Slovensku

Lednica je vodný tok na strednom Považí, preteká územím okresov Púchov a Ilava. Je to pravostranný prítok Váhu, meria 21,4 km a je tokom III. rádu. V okolí obce Lednica prerezáva bradlové pásmo, v krajine pritom vystupujú osamelé skupiny bradiel (Lednické bradlo na pravom brehu, na ňom stoja zrúcaniny hradu Lednica a Lednické skalky na ľavom brehu). Na dolnom toku (za obcou Lednické Rovne) tečie súbežne s korytom Váhu na ľavom brehu, koryto toku sa rozširuje a prietok vody znižuje.

Prameň: v Bielych Karpatoch na severozápadnom svahu Kobylinca (911,6 m n. m.) v nadmorskej výške cca 800 m n. m., severozápadne od obce Lednica.

Smer toku: od prameňa tečie najprv na severoseverovýchod, oblúkom sa následne stáča na juhovýchod, za obcou Lednica tečie východným smerom až k sútoku so Zubákom, ďalej pokračuje severojužným smerom, v obci Dolná Breznica sa opätovne stáča na juhovýchod a napokon v Lednických Rovniach sa výrazným oblúkom stáča na juhozápad, pod sútokom s Tovarským potokom už tečie na juh.

Geomorfologické celky: 1. Biele Karpaty, podcelok Kobylináč, časť Hladké vrchy, podcelok Vršatské bradlá, 2. Považské podolie, podcelok Ilavská kotlina.

Prítoky: sprava prítok zo severného svahu Kobylinca, z oblasti Hlbokého, z juhovýchodného svahu Strachoňovca (786 m n. m.), z juhovýchodného svahu Krajčovej hory (515,2 m n. m.), zo severovýchodného svahu Ostrej hory (492 m n. m.), prítok prameniaci západne od obce Lednické Rovne, Krivý potok, Kvašov a Tovarský potok; zľava prítok z juhovýchodného svahu Hromádkovej (761,9 m n. m.), zo severovýchodného svahu Hromádkovej, z juhozápadného svahu Kýčerky (782,1 m n. m.), dva prítoky z južných svahov Zrnovej (854,4 m n. m.), z oblasti Podbrezia, Zubák, dva prítoky z južného svahu Dubového vrchu (490,7 m n. m.) a prítok z východného svahu Dubového vrchu.

Ústie: do Váhu medzi osadou Savčina a obcou Košeca v nadmorskej výške približne 238 m n. m.

Obce: Lednica, Dolná Breznica, Lednické Rovne a okrajom Dulova