Legislatíva

rozlišovacia stránka

Legislatíva (z fr. (assemblée) législative = zákonodarné (zhromaždenie) < neskorolat. legislatio = zákonodarstvo) alebo v prvých významoch aj legislácia môže byť:

  • zákonodarstvo (t. j. činnosť štátneho orgánu povereného výkonom zákonodarnej moci spočívajúca v tvorbe a schvaľovaní zákonných noriem)
  • činnosť spojená s tvorbou právnych noriem vôbec (t. j. aj podzákonných noriem)
  • zákonodarná moc
  • zákonodarné zhromaždenie (t. j. spravidla parlament)
  • novšie aj: platné zákony a iné právne predpisy
  • hovorovo: legislatívne oddelenie ministerstva
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.