Lejateľnosť

Lejateľnosť je komplexná vlastnosť ktorú majú kovy určené na liatie. Zahŕňa nasledovné vlastnosti:

Skúška lejateľnosti sa vykonáva liatím do špirálovej drážky skúšobnej formy, pokiaľ sa nezaplní vtok. Po vychladnutí sa zisťuje pokiaľ sa kov v drážke dostal, a premeraním rozmerov sa zisťuje nakoľko sa kov zmrštil.

ZdrojeUpraviť

  • Hluchý M. a kol.: Technológia. Alfa Bratislava, 1977.