Lenzov zákon je fyzikálny zákon popisujúci vzťah medzi elektrickým prúdom a zmenou magnetického indukčného toku.[1] Zákon bol v roku 1833 sformulovaný nemeckým fyzikom Heinrichom Friedrichom Lenzom na petrohradskej akadémii, znie:

Elektromagnetizmus
Elektrina · Magnetizmus
Elektrostatika
Elektrický náboj
Coulombov zákon
Elektrické pole
Gaussov zákon
Elektrický potenciál
Magnetostatika
Ampérov zákon
Magnetické pole
Magnetický moment
Elektrodynamika
Elektrický prúd
Lorentzova sila
Elektromotorické napätie
Elektromagnetická indukcia
Faradayov zákon elmag. indukcie
Lenzov zákon
Posuvný prúd
Maxwellove rovnice
Elektromagnetické pole
Elektromagnetické žiarenie
Elektrický obvod
Elektrická vodivosť
Elektrický odpor
Elektrická kapacita
Elektrická indukčnosť
Elektrická impedancia
Elektrická rezonancia
Indukovaný prúd v uzavretom obvode má taký smer, že svojím magnetickým poľom pôsobí proti zmene magnetického poľa, ktorá je jeho príčinou (ktorá ho vyvoláva).

Zákon sa dá odvodiť od Faradayovho zákona elektromagnetickej indukcie, stačí si v ňom len všimnúť znamienko mínus.[2]

Využitie

upraviť

Princíp vlaku budúcnosti

upraviť

Napríklad vlak, ktorý sa pohybuje na magnetickom vankúši (maglev). Namiesto koľajníc sa vlak pohybuje po trati vybudovanej z kovových pásov. V podvozku má zabudovanú sústavu magnetov. Pri veľkej rýchlosti magnety vytvárajú v kovových pásoch premenné magnetické pole, v ktorom sa indukujú uzavreté vírivé prúdy. Vírivé prúdy môžu mať veľké hodnoty a preto aj silné magnetické pole. Riadia sa Lenzovým zákonom a sú namierené proti príčine čo ich vyvolala. Vírivé prúdy svojim magnetickým poľom odpudzujú magnety na podvozku. Magnetické sily spôsobujú nadnášanie vlaku nad traťou. Kolesá vlaku sú potrebné len na rozjazd.[3][4]

Indukčná brzda

upraviť

Otáčajúci sa kotúč prechádza oblasťou medzi nadstavcami jadra cievok. Pri tomto pohybe dochádza v kotúči ku zmenám magnetického poľa. V dôsledku tejto zmeny sa vo vodivom kotúči indukujú vírivé prúdy, ktoré pôsobia proti zmene magnetického poľa. Majú brzdiaci účinok.[3][4]

Referencie

upraviť
  1. Bakalárna práca: Andrej Tirpak: Fyzika - Elektromagnetizmus [online]. gamepub.sk, Bratislava, 2004. Dostupné online.
  2. Video „Lenzův zákon“ (Lenzov zákon), [online], Youtube kanál: Fourier Edu - ( dostupné online [online]. . Dostupné online. ) 17.7.2013 (po anglicky s českými titulkami)
  3. a b Václav Koubek, Lepil: Fyzika pre 3. ročník gymnázií
  4. a b Lepil, Houdek, Pecho: Fyzika pre 3. ročník gymnázia