Lepsiusov zoznam pyramíd

zoznamový článok projektov Wikimedia

Lepsiusov zoznam pyramíd obsahuje súpis niektorých staroegyptských pamiatok, ktorý vytvoril nemecký egyptológ Karl Richard Lepsius. V roku 1842 navštívil Dolný Egypt a pre svoju rozsiahlu prácu Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien (1849–1859)[1] zostavil a publikoval zoznam objektov, ktoré pokladal za pyramídy, príp. kráľovské hrobky. Je číslovaný zo severu na juh, začína objektom pri Abú Rawáš a končí pyramídou Amenemheta III. v Hawwáre. V priebehu neskorších výskumov sa ukázalo, že niektoré zo zapísaných objektov nie sú pyramídy, iné sa nepodarilo opätovne identifikovať (značka ? v prvom stĺpci).

Zoznam upraviť

  # Označenie Dnešný názov Lokalita Staviteľ Lepsiusov popis
  01 I Objekt Lepsius I Abú Rawáš Hunej (?) Neznámy kráľ (3. dynastia ?).
  02 II Radžedefova pyramída Radžedef Radžedef.
  03 III  Satelitná pyramída Radžedef (satelitná pyramída).
  04 IV Veľká pyramída Gíza Chufu Chufuova Veľká pyramída v Gíze.
  05 V  Severná satelitná pyramída Chufuova severná satelitná pyramída.
  06 VI  Stredná satelitná pyramída Chufuova stredná satelitná pyramída.
  07 VII  Južná satelitná pyramída Chufuova južná satelitná pyramída.
  08 VIII Rachefova pyramída Rachef Rachefova pyramída.
  09 IX Menkaureho pyramída Menkaure Menkaureho pyramída.
  10 X  Západná satelitná pyramída Menkaureho západná satelitná pyramída.
  11 XI  Stredná satelitná pyramída Menkaureho stredná satelitná pyramída.
  12 XII  Východná satelitná pyramída Menkaureho východná satelitná pyramída.
  13 XIII Nedokončená pyramída Záwíja al-Arján Baka (?) Nedokončená pyramída.
  14 XIV Vrstvená pyramída Chaba (?) Chabova Vrstvená pyramída.
  15 XV Niuserreho slnečný chrám Abú Guráb Niuserre Niuserreho slnečný chrám.
? 16 XVI Pyramída Lepsius XVI Abú Sír   Neznáma tehlová pyramída.
  17 XVII Veserkafov slnečný chrám Veserkaf Veserkafov slnečný chrám.
  18 XVIII Sahureho pyramída Sahure Kamenná pyramída so Sahureho kratušou.
  19 XIX Ptahšepsesova mastaba Ptahšepses Ptahšepsesova mastaba.
  20 XX Niuserreho pyramída Niuserre Niuserre Ini.
  21 XXI Neferirkareho pyramída Neferirkare Neferirkare Kakai.
? 22 XXII Pyramída Lepsius XXII   Neznáma malá pyramída.
? 23 XXIII Pyramída Lepsius XXIII   Neznáma malá pyramída.
  24 XXIV Pyramída Lepsius XXIV   Neznáma kráľovná (?).
  25 XXV Dvojhrobka Lepsius XXV Hanebu s manž. (?) Neznáma kráľovná (?).
  26 XXVI Raneferefova pyramída Raneferef Raneferef.
  27 XXVII Hrobka Lepsius XXVII   Úplne zničená. Viditeľný je len obrys.
? 28 XXVIII Pyramída Lepsius XXVIII   Sahure.
  29 XXIX Bezhlavá pyramída Sakkára Menkauhor (?) Bezhlavá pyramída.
  30 XXX Tetiho pyramída Teti Tetiho pyramída.
  31 XXXI Veserkafova pyramída Veserkaf Veserkaf.
  32 XXXII Stupňovitá pyramída Necerichet Džoserova Stupňovitá pyramída.
  33 XXXIII Džoserov severný pavilón Džoserov severný komplex.
  34 XXXIV Džoserov južný pavilón Džoserov južný komplex.
  35 XXXV Venisova pyramída Venis Venisova pyramída.
  36 XXXVI Pyramída Pepiho I. Pepi I. Pepi I.
  37 XXXVII Džedkareho pyramída Džedkare Haram el-Šawaf Džedkarea Isesiho.
  38 XXXVIII  Satelitná pyramída Džedkareho satelitná pyramída.
  39 XXXIX Merenreho pyramída Merenre Merenre Nemtjemsaf I.
  40 XL Ibiho pyramída Ibi Ibi.
  41 XLI Pyramída Pepiho II. Pepi II. Pepi II.
  42 XLII  Satelitná pyramída Satelitná pyramída Pepiho II (Vedžebten).
  43 XLIII Faraónova mastaba Šepseskaf Šepseskaf (Mastabat el-faraún).
  44 XLIV Chendžerova pyramída Chendžer Chendžerova pyramída.
  45 XLV Mastaba Lepsius XLV   Leží vyššie a je trochu menšia.
  46 XLVI Pyramída v južnej Sakkáre   Neznáma pyramída z 13. dynastie.
  47 XLVII Pyramída Senusreta III. Dahšúr Senusret III. Senusret III.
  48 XLVIII  Satelitná pyramída Neznámy majiteľ (mastaba).
  49 XLIX Červená pyramída Snofru Snofruova Červená pyramída.
  50 L Pyramída Lepsius L   Menkauhor.
  51 LI Biela pyramída Amenemhet II. Amenemhet II. („Biela pyramída“).
  52 LII Pylón komplexu Amenemheta II. Malá satelitná pyramída.
  53 LIII Pylón komplexu Amenemheta II. Malá satelitná pyramída.
  54 LIV Pyramída Amenemheta IV. Amenemhet IV. (?) Amenemhet IV.
  55 LV Siesiho mastaba Siesi Siesi, strážca pečate (hrobka).
  56 LVI Lomená pyramída Snofru Snofruova Lomená pyramída.
  57 LVII  Satelitná pyramída Snofruova satelitná pyramída (Lomená).
  58 LVIII Čierna pyramída Amenemhet III. Amenemhet III. („Čierna pyramída“).
  59 LIX Pyramída Neferusobek Neferusobek (?) Malá tehlová pyramída.
  60 LX Pyramída Amenemheta I. Lišt Amenemhet I. Amenemhet I. („Severná pyramída v Lište“).
  61 LXI Pyramída Senusreta I. Senusret I. Senusret I. („Južná pyramída v Lište“).
  62 LXII Mastaba Lepsius LXII   Mastaba neznámeho majiteľa.
  63 LXIII Mastaba Lepsius LXIII   Malá kamenná pyramída, môže byť kráľovská.
  64 LXIV Mastaba Lepsius LXIV   Malá kamenná pyramída, môže byť kráľovská.
  65 LXV Pyramída v Médúme Médúm Snofru Kamenná pyramída, pravdepodobne Snofreva alebo Huneja.
  66 LXVI Pyramída Senusreta II. Láhún Senusret II. Kamenná pyramída Senusreta II. (Chacheperre Senusret).
  67 LXVII Pyramída Amenemheta III. v Hawáre Hawára Amenemhet III. Tehlová pyramída, umiestnená severne od Labyrintu (Amenemheta III).

Poznámky upraviť

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť

Referencie a literatúra upraviť