Lesníctvo

Lesníctvo je súhrn teoretických a praktických poznatkov týkajúcich sa lesa a lesného hospodárstva. Je to odvetvie zamerané na pestovanie lesov a lesných kultúr, ich výsadbu a ťažbu dreva. Aby sa les ťažbou nezničil, majú lesníci rôzne postupy na obhospodarovanie lesov. Najlepší je les taký, kde sú rozmanité druhy stromov rôzneho veku. Tieto lesy sú zdravšie a prospešnejšie pre životné prostredie.

Drevo pripravené na odvoz z lesa, Rakúsko.

ZdrojeUpraviť