Letecká nehoda je v letectve v zmysle prílohy 13 dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (Chicagsky dohovor) udalosť spojená s prevádzkou lietadla, ku ktorej dôjde od momentu, kedy ľubovoľná osoba nastúpi do lietadla s úmyslom vykonať let po moment, kedy všetky takéto osoby vystúpia a pri ktorej sa smrteľne alebo vážne zraní osoba, alebo lietadlo utrpí značné poškodenie prípadne konštrukčné zlyhanie alebo dôjde k zničeniu alebo zmiznutiu lietadla.[1]

Letecká nehoda

Na Slovensku

upraviť

V slovenskej legislatíve sa leteckou nehodou v zmysle Zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) rozumie udalosť:

a) pri ktorej došlo v súvislosti s vykonaním letu k závažnému poškodeniu zdravia alebo usmrteniu osôb, okrem prípadov, ak k zraneniu alebo úmrtiu došlo z prirodzených príčin, ak si ich osoba spôsobila sama alebo ich spôsobila iná osoba,
b) pri ktorej došlo k poruche alebo poškodeniu lietadla, ktoré má vplyv na jeho letovú spôsobilosť,
c) pri ktorej došlo k zničeniu alebo zmiznutiu lietadla.

Incidentom sa rozumie iná udalosť, ako je letecká nehoda súvisiaca s prevádzkou lietadla, ktorá mala alebo mohla mať vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky.[2]

Referencie

upraviť
  1. ICAO Annex 13 Appendix [online]. iprr.org, [cit. 2022-06-12]. Dostupné online.
  2. Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. Bratislava: Úrad vlády SR, 1998-04-02, [cit. 2022-06-12]. Dostupné online.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť