Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum

Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum (LVVC) je centrom vzdelávania a výcviku v civilnom letectve. Centrum je držiteľom osvedčenia o schválení organizácie letového výcviku FTO - SK/01 a spĺňa po všetkých stránkach požiadavky predpisu JAR–FCL 1, kladené na vykonávanie výcviku v schválených kurzoch. V úzkej spolupráci s Katedrou leteckej dopravy (KLD) Žilinskej univerzity v Žiline spoločne zabezpečuje teoretický výcvik budúcich pilotov až do úrovne "frozen ATPL" (dopravného pilota).

PA-34 Seneca V.

Hlavným poslaním LVVC je poskytovanie praktického a teoretického leteckého výcviku pre poslucháčov študijného odboru letecká doprava, ako aj pre ďalších záujemcov o pilotný výcvik zo Slovenska, Česka a cudziny.

Vyššie uvedené činnosti zabezpečuje LVVC Žilinskej univerzity v súlade s jej štatútom, leteckým zákonom, leteckými predpismi a prevádzkovou príručkou LVVC.

Z-43
 • FTO - SK/01 Letový výcvik
 • TSP 001/2011 - ICAO preskúšanie a školenie
 • SK.MF.006 - Údržba lietadiel
 • SK.MG.025 - Riadenie spôsobilosti lietadiel

Predmet činnostiUpraviť

 • Základný výcvik súkromného pilota letúnov
 • Výcvik obchodného pilota letúnov
 • Pokračovací / zdokonaľovací výcvik na letúnoch
 • Špeciálny výcvik na získanie kvalifikácií IR, inštruktor, viacmotorové letúne
 • Preškolovací výcvik na ďalšie typy letúnov
 • Výcvik „zmrazeného“ dopravného pilota - forzen ATPL
 • Teoretický a praktický výcvik pre iné druhy leteckých činností
 • Údržba a opravy leteckej techniky
 • Expertná a poradenská činnosť
 • Rekvalifikačné aktivity
 • Typový výcvik na L410 a Beechcraft B200
 
L-200D Morava

História a výcvik pilotovUpraviť

Katedra leteckej dopravy poskytovala letecký výcvik od roku 1962, kedy vznikol odbor Prevádzka a ekonomika leteckej dopravy. V počiatkoch sa výcvik poskytoval študentom prostredníctvom Zväzarmu v rozsahu športového pilota. V roku 1975 Ministerstvo školstva schválilo študijný odbor Pilot - inžinier a Vysoká škola dopravy a spojov sa stala samostatným leteckým prevádzkovateľom, ktorá začala zabezpečovať výcvik obchodných pilotov na letisku Žilina. Spočiatku bola kvalifikácia obchodného pilota získavaná v rámci 5-ročného inžinierskeho štúdia. Od roku 1992 z dôvodu zmenených finančných tokov na Žilinskej univerzite je výcvik poskytovaný v rámci celoživotného vzdelávania. V roku 2002 bol schválený a akreditovaný odbor Profesionálny pilot. Študijný plán uvedeného odboru bol koncipovaný a postupne doplnený tak, že v súčasnosti spĺňa požiadavky predpisu JAR - FCL 1.

 
2xZ-142

V roku 2002 odčlenením leteckého výcviku od Katedry leteckej dopravy vzniklo Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum Žilinskej univerzity, ktoré prevzalo úlohy praktického výcviku lietajúceho personálu v civilnom letectve. Spoločne s Katedrou leteckej dopravy realizujú výchovu lietajúceho personálu v civilnom letectve.

Žilinská univerzita v Žiline vychováva už niekoľko desiatok rokov kvalitných profesionálnych pilotov pod vedením kvalifikovaných inštruktorov teoretickej i praktickej prípravy.

 
Z-142

Do dnešnej doby boli vo výcviku nalietané tisíce letových hodín, vyškolených stovky obchodných pilotov a obchodných pilotov s kvalifikáciou IR. Väčšina absolventov sa uplatnila v leteckých spoločnostiach v rámci Slovenska a Česka, ale aj iných krajín.

 
PA-34 Seneca V.

FlotilaUpraviť

Simulátory

 • 2x FNPT II. MCC
 • 1x BITD
 • 2x BATD

Externé odkazyUpraviť

Súradnice: 49°12′10″S 18°45′19″V / 49,202844°S 18,755238°V / 49.202844; 18.755238