Letiskový terminál

Letiskový terminál alebo (letisková) výpravná budova alebo (letisková) odbavovacia budova je hlavný prvok zastavovacieho priestoru letiska. Je to objekt pre leteckých cestujúcich a verejnosť, ktorý obsahuje zariadenia na odbavovací proces a ďalšie služby pre pohodlie cestujúcich. Slúži na prestup cestujúcich a ich batožiny z pozemných dopravných prostriedkov do lietadiel a z jedného lietadla do druhého.

Terminál 5: London Heathrow
Terminál: Medzinárodné letisko Bagdad, Irak.

Jedna z najdôležitejších zásad navrhovania je nekrižovanie prevádzok - tok cestujúcich i batožiny by mal byť jasný a bezkolízny. Komunikácie krátke, priame, jednosmerné.

Faktory ovplyvňujúce tvorbu odbavovacej budovy

upraviť
 • počet cestujúcich (a z toho vyplývajúci systém dopravy, dispozície a typologické väzby)
 • medzinárodná a vnútroštátna doprava (medzinárodná vyžaduje viac kontrol i služieb – zmenáreň, obchody s bezcolným tovarom...). Osobité opatrenia treba pri prechodu transferových cestujúcich a batožiny medzi vnútroštátnymi a medzinárodnými linkami. (Štátne *kontrolné orgány vyžadujú trvalé oddelenie obidvoch prevádzok)
 • vybavovanie pošty a tovaru
 • spôsob prevádzky na výpravnej ploche má priamy vplyv na dispozíciu budovy
 • doprava cestujúcich mesto– letisko – letisko – mesto a iné

Prevádzkové kategórie terminálov

upraviť
 • medzinárodná: cestujúci prekračuje hranice štátu (kontrola pohraničnými orgánmi)
 • vnútroštátna
 • tranzitná: cestujúci priletí a opäť odletí tým istým lietadlom
 • transferová: cestujúci priletí na letisko, aby prestúpil do iného lietadla na miesto určenia
 • súkromná a aerotaxi

Funkčné prvky výpravnej budovy

upraviť
 • zariadenia pre odlietajúcich cestujúcich (príjem batožiny, obchody, občerstvenie...)
 • zariadenia pre prilietajúcich cestujúcich (výdaj batožiny...)
 • zariadenia pre tranzitných a transferových cestujúcich
 • zariadenia pre letecké spoločnosti, kontrolné a bezpečnostné orgány a ostatné zariadenia
 • POKORNÝ,J.: Typológia inžinierskych stavieb; vydalo edičné stredisko SVŠT; Bratislava; 1984
 • RONDOŠ,Ľ.,KAUN,M.: Letiská, vydavateľstvo ALFA; Bratislava; 1990