Lev Ochridský[3][4][5] (starogr. ΛέωνLeón; * ?, Paflagónia[2] – † 1056) bol byzantský polemik, chartofylax Chrámu Hagia Sofia, autokefálny arcibiskup ochridský v rokoch 1037 – 1056 a blízky spolupracovník konštantínopolského patriarchu Michaela I. Kerularia, patriarchov zástupca v náboženských polemikách so Západom.[6] Nechal prestavať Baziliku svätej Sofie v Ochride a pozval byzantských umelcov, aby ju vymaľovali.[1] Podľa dobových prameňov bol značne vzdelaný.[2]

Lev Ochridský
ochridský autokefálny arcibiskup
Štát pôsobeniaByzantská ríša
Funkcie a tituly
autokefálny biskup ochridský
1037[1][2] – 1056
Predchodca Ján z Debaru Theodulus I. Nástupca
Biografické údaje
Varianty menastarogr. Λέων – León
Narodenie10. storočie (?)
Úmrtie1056
Svätenia
CirkevPravoslávna cirkev

Vo svojom liste (1053) spísanom zrejme na patriarchov popud, odoslanom juho-talianskemu biskupovi Jánovi z Trani, (bol však adresovaný „všetkým franským biskupom a najrešpektovanejšiemu pápežovi“) prvýkrát posunul otázku odcudzenia Východnej a Západnej cirkvi do pozície liturgických a disciplinárnych rozdielov. Svoje výtky voči Západnej cirkvi staval buď na základe Svätého písma, alebo disciplinárnych kánonov Trulánskeho koncilu (napr. držanie pôstu sobotu). Západná cirkev však tento koncil nepokladala za ekumenický a jeho závery neuznávala. Jeho hlavným argumentom bolo, že Západná cirkev používa pri bohoslužbe nekvasený chlieb (azymos). List vyvolal ostrú reakciu kardinála Humbert de Silva Candida a následne i sériu názorových výmen, ktoré prispeli k odcudzeniu Západu a Východu, a k neúspechu misie kardinála Humberta v Konštantínopole v roku 1054 (pozri Východná schizma).[1][6]

Referencie

upraviť
  1. a b c Leon v. Achrida. In: Lexikon für Theologie und Kirche. Ed. Michael Buchberger, Walter Kasper. 3., völlig neubearb. Aufl. Band 6. Kirchengeschichte bis Maximianus. Freiburg, Basel, Rom, Wien : Verlag Herder, 1995. ISBN 3-451-22003-2. S. 814 – 815.
  2. a b c NAXIDOU, Eleonora. The archbishop of Ohrid Leo and the ecclesiastical dispute between Constantinople and Rome in the mid 11th century. Cyrillomethodianum (Solún: Centrum pre štúdium kultúrneho dedičstva Cyrila a Metoda), 2016, roč. XXI, s. 10. Dostupné online [cit. 2020-07-01]. ISSN 1010-2892.
  3. Historická revue (Bratislava: KLEIÓ), 2002, s. 14. Dostupné online. ISSN 1335-6550.
  4. Zmena. Bratislava : Vydávajú študenti žurnalistiky FF UK Bratislava v spolupráci s Československým koordinačným štrajkovým výborom, 2000. Dostupné online. S. 10.
  5. Exkomunikačná bula z r. 1054 (tzv. Veľký rozkol) [online]. Web Gréckokatolíci na Slovensku, [cit. 2023-07-21]. Dostupné online.
  6. a b LEO OF OHRID. In: The Oxford Dictionary of Byzantium. Ed. Alexander P. Kazhdan. New York : Oxford University Press, 1991. ISBN 0-19-504652-8. S. 1215.