Level majstrov bola televízna relácia venovaná počítačovým hrám. Vysielala ju televízia VTV a moderovali ju Jozef Pročko alias robot Cooler a Zuzana Fialová ako Fialka, ktorú po čase nahradila Andrea Karnasová z dôvodu tehotenstva a materskej dovolenky. Ku koncu existencie relácie a po prechode do TV Markíza moderoval Marcel Ochránek. Relácia bola veľmi populárna hlavne medzi mladou generáciou. Skladala sa z dvoch častí: z hernej a recenzovej. V hernej časti súťažili hráči o postup cez kolá až do finále, v recenzovej časti sa predstavovali nové hry. Recenzie pripravovali redaktori časopisu Riki, neskôr však odmietali robiť recenzie, nakoľko im VTV nevyplatila honoráre.