Levitácia (slov. vznášanie sa) je vznášanie sa.

kockový magnet levitujúci nad supravodivým materiálom (tento jav je známy ako Meissnerov jav)

Rozlišuje sa vedecky podložená a nepodložená levitácia:

Levitácia sa údajne vyskytla u niektorých svätcov, keď boli v stave vytrženia. Známy je napríklad František z Assisi.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Levitácia