Lichobežníkový sval

Lichobežníkový sval alebo hovorovo trapézový sval (lat. musculus trapezius) je spinohumerálny sval chrbta. Niekedy sa požíva názov veľký lichobežníkový sval, skrátene VLS. Je to plochý trojuholníkový sval, ktorý pri doplnení s druhostranným svalom vytvára lichobežník.

Odstupuje od tŕňovitého výbežku (processus spinosi) hrudných stavcov a hornej šijovej čiary (linea nuchae superior) a upína sa na hrebeň lopatky (spina scapulae), nadplecok (acromion) a extremitas acromialis claviculae. Zdvíha plece, ťahá lopatku smerom dolu a priťahuje ju k chrbtici. Je to povrchový sval, ktorý vlastne vytvára obrys pliec.