Linecký mier bol mier uzavretý v Linzi 16. decembra 1645 medzi cisárom Ferdinandom III. a Jurajom I. Rákocim, ktorý ukončil protihabsburské povstanie Juraja I. Rákociho.

Po smrti Ferdinanda III. (1657) sa mier prestal dodržiavať.

Obsah upraviť

Cisár pristúpil na požiadavky, požadoval však, aby nezasahoval do vecí kráľovstva Mier:

  • potvrdil náboženskú slobodu a výsady šľachty a náboženskú slobodu aj pre poddaných
  • Rákoci získal Tokaj a ďalších 7 stolíc na severovýchode kráľovského Uhorska
  • protestantom bolo vrátených 90 kostolov (požadovali navrátenie 400 kostolov)