Lingua franca (dorozumievací jazyk)

Lingua franca je neformálne označenie:

  • buď pre (čiastočne) zmiešaný jazyk slúžiaci na nadregionálne dorozumievanie
  • alebo častejšie pre akýkoľvek (nadregionálny) dorozumievací jazyk (angl. vehicular language, nem. Verkehrssprache)

Jazyk sa stáva dorozumievacím jazykom („lingua franca“) zvyčajne vtedy, ak ho používa národ, ktorý má v danom období výsadné postavenie. V minulosti to boli gréčtina alebo latinčina, neskôr francúzština. V súčasnosti je to hlavne angličtina. Vo veľkej časti Afriky je to swahilčina.