Listenec (lat. bracteola) je modifikácia listu, drobný listeň na stopke, pri dvojklíčnolistových párový, pri jednoklíčnolistových nepárový. Ide o list najvyššieho rádu na bočnej stonke alebo kvetnej stopke.

Kvet fialky voňavej (Viola odorata), s viditeľnými listencami

ZdrojUpraviť

  • KUNA, Roman; KOŠŤÁL, Ladislav. Terminologický slovník biológie rastlín I. – Cytológia, anatómia a morfológia [online]. Katedra botaniky a genetiky FPV UKF v Nitre, 2007, rev. 2009-05-23, [cit. 2016-10-01]. Heslo Listenec. Dostupné online.